TalkEd 2.1. představil program nejen ostravským školám

Program Nestlé pro zdraví dětí oslovuje denně stovky žáků po celé ČR. Zaměřuje se ale také na pedagogickou veřejnost.

V ostravském Centru Pant proběhl ve středu 7. listopadu 2018 workshop zaměřený na progresivní cesty vzdělávání žáků základních škol.

Stojí za ním startup Edhance, který přispívá k digitalizaci vzdělávání za pomoci běžně dostupných interaktivních tabulí, pro které vytváří výukový obsah v podobě aplikací. Akci měla pod svými partnerskými křídly společnost Nestlé, která  také na workshopu představila novinky vzdělávacího programu Nestlé pro zdraví dětí. TalkEd 2.1. s podtitulem Budoucnost vzdělávání měl za cíl ukázat, že lze ve výuce snáze předávat důležité informace atraktivní digitální formou, které žáci 21. století rozumí lépe než zastaralým učebnicím a zároveň posílit a inspirovat místní komunitu v oblasti vzdělávání. Akci získala záštitu Moravskoslezského kraje v čele s náměstkem hejtmana kraje, Stanislavem  Folwarcznym, který se workshopu účastnil.

„V Edhance přistupujeme k výuce s vědomím, že klíčové pro úspěch předání informace, je kvalitní forma komunikace. Cílem ostravského workshopu je představit jiné způsoby výuky, které jsou pro současné žáky zajímavé a srozumitelné a lépe jim pomohou pochopit komunikované informace. Plným využitím digitálních technologií, které již dnes ve školách jsou, můžeme dosáhnout značně efektivnějších výsledků ve výuce,“ říká Lukáš Rejchrt, spoluzakladatel a kreativní ředitel ústeckého startupu Edhance.

Tématem budoucnosti je vyvážená strava

Poselstvím projektu bylo mimo jiné zařadit do výuky ve školách témata, která běžná vyučovací kurikula postrádají, ačkoli patří k nezbytné výbavě pro úspěch jednotlivce v 21. století. Mezi ně patří právě program Nestlé pro zdraví dětí, který byl na workshopu stěžejní. „Škola je vedle rodiny v podstatě jedinou autoritou, která může ovlivnit stravovací návyky dětí. Z našeho nedávného výzkumu vyplynulo, že 49 % dotazovaných dětí se stravuje s rodiči nepravidelně a téměř 10 % dětí se s nimi u společného stolu vůbec nepotkává a ani společně jídlo nepřipravují. To má za následek, že děti o jídle a jeho přípravě nejen moc nevědí, ale ani o tom nepřemýšlí. Prostřednictvím výukového programu se snažíme naučit děti základům pestrého jídelníčku a zdravého životního stylu, pomoci rozumět tomu, jak životospráva ovlivňuje kvalitu jejich života, a ukázat správné stravovací a pohybové návyky tak, aby si je děti nesly až do dospělosti,“ vysvětluje CSR/CSV manažerka, Martina Šilhánová z Nestlé.

„Tradiční forma školní výuky připravuje studenty pro uplatnění v roli soutěžících v AZ kvízu, ale ne pro život. Proto se snažíme do škol dostat také témata jako zdraví, hledání zaměstnání nebo finanční gramotnost, která v běžných českých hodinách nenajdete, ale přitom jsou zcela stěžejními pro úspěch jedince v dospělosti,“ doplňuje Pavel Popluhar, spoluzakladatel a jednatel Edhance.

Vzdělávací programy, které mají úspěch

Nestlé pro zdraví dětí je vzdělávací program s největším zásahem ve školách, do kterých Edhance s výukovými programy vstupuje. Výukové materiály rozšiřují dětem povědomí o vyvážené stravě, pitném režimu, ovoci a zelenině, energii a správné hygieně potravin. Odborným garantem projektu je Společnost pro výživu, v čele s prim. MUDr. Petrem Tláskalem, CSc., a podporu ve formě záštity, získal i od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Edhance za dobu svého působení navštívilo na tisíc škol a uskutečnilo přes 4 tisíce výukových lekcí, kterými si prošlo přes 100 tisíc žáků. Základním školám jsou ukázkové hodiny s profesionálními lektory nabízeny zdarma. Zde se můžete podívat, jak jsou realizovány ukázkové hodiny programu Nestlé pro zdraví dětí a níže na reportáž z regionu Ostrava.

Mohlo by vás dále zajímat