Dětská obezita: Výzva současnosti a cesta k řešení

Je dětská obezita na vzestupu? A jak s ní bojovat?

Dětská obezita je dnešní tichou epidemií 21. století. Toto závažné onemocnění v dětství může vést k vážným zdravotním komplikacím v dospělosti. Bohužel, mnoho dětí s nadváhou si tento problém nese až do dospělého věku.

Obezita je metabolické onemocnění, kdy se v těle nadměrně hromadí tuk. U dětí se zvyšuje počet tukových buněk, u dospělých jde hlavně o zvětšení tukových buněk. S obezitou je spojena celá řada dalších onemocnění. Jedná se zejména o:

 • diabetes II. typu
 • kardiovaskulární onemocnění
 • zažívací potíže
 • potíže s pohybovým aparátem
 • časté kožní problémy
 • psychické problémy, aj.

Obézních dětí rok od roku přibývá. Podle dat z roku 2021, které uvádí Ministerstvo zdravotnictví, je ve věkové skupině 5-17 let přibližně 16,4 % obézních dětí a nadváhou trpí asi 10 % dětské populace. Nárůst obezity je patrný zejména u chlapců ve věkové skupině 11-13 let. U dívek ve věkové skupině 11-13 let pozorujeme nárůst nadváhy. V roce 1991 bylo obézních dětí asi 3 %, v roce 2016 je to už 10 % obézních dětí a od roku 2016 strmě narůstá počet obézních dětí. Tomuto trendu nárůstu přispěla také pandemie Covid-19, kdy děti omezily pohybové aktivity, kontakty s vrstevníky a také změnily stravovací návyky.

Jak s rizikem obezity bojovat?

Obezita nemá zdravotní dopad jen na jedince, ale i jeho rodinu, dále je i ekonomickou a zdravotnickou zátěží, proto je i v zájmu státu se podílet na prevenci obezity.

Prevence u dětí

Na prevenci obezity by se měla tedy podílet rodina, škola, zdravotníci, ale v neposlední řadě také i potravinářský průmysl a vláda. Klíčové jsou pak tyto oblasti:

 • zdravý životní styl už od útlého věku
 • podpora pohybu
 • správné stravovací návyky – nevynechávání jídel
 • vhodně zvolené potraviny (vzhledem k věku dítěte)
 • edukace rodičů.

Strava dětí

Dětská obezita je spojena hlavně se stravou a malým množství přirozeného pohybu. U dětí není vhodné zavádět drastické diety, ale postupně zařazovat vhodné potraviny, jako:

 • ovoce a zelenina
 • komplexní sacharidy – rýže, ovesné vločky, jáhly, brambory, atd.
 • bílkoviny – zakysané mléčné výrobky, luštěniny, maso, ryby
 • kvalitní tuky
 • pitný režim – zejména čistou vodu.

Pohyb dětí

Ruku v ruce se stravou jde i pohyb. Pohyb je pro nás přirozený a proto, bychom ho měli podporovat i u dětí. Děti se mají pohybu věnovat každý den. Do celkového pohybu řadíme i lehké aktivity, jako je chůze, místo výtahu použít schody atd. Kromě lehké aktivity by během týdne měla být zařazena i namáhavější zátěž např.: jízda na kole. V neposlední řadě je dobré věnovat se i těžké krátkodobé zátěži jakou je například šplh.

Obezita v populaci dětí je stále na vzestupu. Cílem programu Nestlé pro zdraví dětí je tento trend zpomalit a pomoci učitelům i rodičům se v této problematice vzdělávat a inspirovat celé rodiny ke zdravějšímu životnímu stylu. Podívejte se na naše výukové programy a na další aktivity na našich sociálních sítích:

Instagram

Facebook

YouTube

TikTok.

Autor: Mgr. Jana Kolářová

Zdroje:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/17506/37974/Zdravagenerace-cz.pdf

https://www.benu.cz/z-obezity-deti-jen-tak-nevyrostou-kdy-a-jak-zasahnout

https://sancedetem.cz/obezita-u-deti-jeji-lecba

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-takhle-pribraly-ceske-deti-lekari-varuji-pred-nedozirnymi-dopady-225047

https://www.cpzp.cz/clanek/4682-0-Obezita-u-deti.html

https://theses.cz/id/c1vzab/Skarkova_Zuzana_Prevence_obezity_u_deti.pdf

Mohlo by vás dále zajímat