3, 2, 1...utíkej!

Tipy na zábavné hry (nejen) do přírody...

Slunce už konečně nabralo sílu a jeho paprsky nás příjemně prohřívají a jsou předzvěstí, že se nám jaro brzy přehoupne do léta. Pěkné počasí vás zajisté láká ven a vy mnohdy přemýšlíte, co se svými dětmi venku podniknout, jak je zaujmout a zlákat k zajímavé aktivitě. Proto si tentokrát povíme něco o pohybu, proč je pro nás důležitý a dáme si pár tipů, jak zpestřit dětem procházku do parku.

 

Proč je pohyb pro naše tělo důležitý?

 

Pro lidské tělo je přirozené, že je neustále v pohybu. I když jen sedíte a máte pocit, že nic neděláte, vaše tělo je i v tuto chvíli v pohybu – dýcháte, cirkuluje ve vás krev atd. - jsou to pohyby, které si ani neuvědomujeme. V živočišné říši pohyb slouží k hledání úkrytu, obstarávání potravy nebo k hledání vhodného partnera. U člověka pohyb, ale neslouží jen k uspokojení základních potřeb, ale pomocí pohybu komunikujeme, dokážeme se vyjádřit umělecky nebo vykonáváme nějaký druh sportu. Tím, že se hýbeme, tak zajišťujeme správný vývoj a funkci naši orgánů. Pohyb nepůsobí dobře jen na náš fyzický stav, ale i na ten psychický.

 

Díky pohybu získáváme:

 • lepší tělesnou kondici
 • odolnost vůči stresu
 • lepší psychickou pohodu
 • působí preventivně na vznik civilizačních onemocnění
 • pomáhá posilovat naši imunitu
 • posiluje kosti
 • a mnoho dalšího

 

U malých dětí předškolního věku pohyb zabírá většinu dne. S nástupem do školy se pohybová aktivita snižuje. Ve škole většinu času sedí, k cestě do školy a ze školy používají MHD, pak sedí nad domácí přípravou nebo u televize a počítače a přirozený pohyb se nám pomalu vytrácí. Je proto doporučeno se každý den hýbat minimálně 1 hodinu v kuse.

 

5 tipů na pohybové aktivity v parku

 

1. Křída na chodník

Až se příště vydáte do parku nezapomeňte si sebou vzít křídu. Pomocí křídy můžete na chodníku vykouzlit spoustu rozmanitých úkolů.

 • Skákání panáka: Tuto aktivitu jistě znáte ze svých dětských let a nebude pro vás nic obtížného panáka na zemi nakreslit. Dětem skákání panáka můžete ztížit tím, že budou skákat pouze snožmo, po jedné noze, po sudých číslech atd. Variant je jistě nespočet.
 • Klikatá cesta: Do vytváření klikaté cesty zapojte i své děti. Vyznačte si na zemi startovní a cílovou čáru. Aby se děti dostaly do cíle, musí po cestě plnit různé úkoly:
 1. Spirála – zatočí se po ní
 2. Čtverce nebo obdélníky nakreslené cikcak – přeskakují z jednoho čtverce na druhý
 3. Vlnitá čára – přejdou po vlnité čáře
 4. Úkol – oběhni 3x nejbližší strom
 5. Úkol skákej po jedné noze

Úkolu a variací si můžete přidat kolik potřebujete. Můžete vytvořit dvě stejné dráhy vedle sebe a děti můžou soutěžit, kdo bude rychlejší. Změřte dětem, jak dlouho jim trvá než dráhu proběhnou a jestli se zlepší když půjdou po druhé nebo po třetí.

 • Počítací labyrint

Vytvořte šnečí ulitu s políčky a do každého políčka napište matematický příklad. Cílem je projít labyrint bez chyby. Příklady můžeme nahradit otázky, úkoly atd.

 

2.  Guma na skákání

Mnozí z vás si jistě vzpomenou na svá dětská léta, tak až příště vyrazíte do parku, nezapomeňte si sebou vzít gumu na skákání.

 

3. Frisbee

K další aktivitě potřebujete frisbee. Možnosti, jak frisbee využít.

 1. Chyť ho, jestli to dokážeš – postavte se vedle sebe. Jeden z vás vezme do ruky frisbee a hodí ho dopředu a druhý se ho snaží doběhnout a chytit, než spadne na zem.
 2. Házení v kruhu

 

4. Najdi do 1 minuty

Hra najdi do 1 minuty spočívá v zadávání úkolů. Můžete ji pojmout různými způsoby.

 1. Hledáme různé předměty-každý hráč si vytvoří místo-domeček, kam bude předměty nosit. Jeden z hráčů je zadávající a hlídající čas. Ostatní hráči se stoupnou ke svým domečků. Zadávající hráč zadá: najděte a přineste co nejvíce přírodnin začínající na písmeno K, P, mající zelenou barvu atd. Zadávající hráč měří čas po uplynutí času se jdeme podívat, kdo co nasbíral a co našel.
 2. Najdi předmět a dotkni se ho – zase je jeden zadávající hráč, který zadává úkoly a hlídá čas a ostatní hledají na co myslí. Zadávání hledání by nemělo být úplně jednoznačné. Například: najdi strom, který na zimu neopadává (modřín). Do 1 minuty se ho musí všichni dotknout.

 

5. Ukradni botu protihráči

Na tuhle aktivitu musíte být alespoň 3. Dva si stoupnou proti sobě a sundají si boty, rozkročí nohy, udělají podřep a na kolena si položí ruce. Doprostřed mezi ně se položí jedna bota. Ten, co zůstal sám se stává rozhodčím. Úkolem rozhodčího je říkat různé pokyny – hlava (soutěžící se dotknou rukama své hlavy), ramena, lýtka a najednou vykřikne bota. Ten, kdo botu sebral rychleji vyhrává. U hry se máte hlavně pobavit.

 

 

Autor: Mgr. Jana Kolářová

Zdroje:

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js18/pohybove_aktivity/web/pages/01-01-uvod.html

https://www.stobklub.cz/clanek/proc-je-pohyb-tak-dulezity-/

MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5351-5.

Photo by Emma Simpson on Unsplash

Mohlo by vás dále zajímat